LẬP TRÌNH ROBOT GIAO DỊCH

CÁC BƯỚC LẬP TRÌNH ROBOT FOREX Ví dụ điền mẫu lập trình Robot giao dịch forex Nếu mô tả của bạn đính kèm file Indicator nằm ngoài các Indicator có sẵn trên MT4 hoặc MT5 Tùy chọn code robot với MT4, MT5, Telegram Thông tin người điền mẫu lập trình Tên đặt cho robot:...

Thông tin chuyển khoản

Ngân Hàng hoặc hình thức thanh toánThông tin tài khoản Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 19028529726018 (VND) Tên NH: Ngân hàng CP Kỹ Thương Việt nam Địa chỉ: Nguyễn Chánh, Hà nội Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 0491000125504 (VND) Tên NH: Ngân hàng ngoại thương Việt...