Công cụ miễn phí

Với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho những người giao dịch

Indicator đồng bộ biểu đồ (Sync Chart)

– Indicator được cài lên những biểu đồ cần đồng bộ
– Người dùng thay đổi cặp tiền giao dịch trên 1 biểu đồ lập tức các biểu đồ khác được cài indicator cũng thay đổi thành cặp tiền bạn vừa chọn.
 

Robot nhồi lệnh dương

– Khi lệnh của bạn đã lãi và đi được 1 khoảng cách nhất định về giá.
– Robot sẽ nhồi lệnh cùng loại lệnh cùng Lot-size với lệnh đầu tiền, sau đó robot sẽ đặt Stoploss chung cho các lệnh để đảm bảo lãi hoặc hòa.

Đóng lệnh bằng lệnh điều khiển pending

– Robot được thiết các lệnh điều khiển có có sẵn.
– Khi bạn đặt 1 lệnh buy limit tại giá nhỏ nhất 0.00001 tương đương với lệnh DK1 robot sẽ thực hiện chức năng nhất định
– Tương tự có các lệnh DK2 DK3 ….

MetaTrader 4 (MT4)

Tải toàn bộ công cụ hỗ trợ cho MT4 tại đây

MetaTrader 5 (MT5)

Tải toàn bộ công cụ hỗ trợ cho MT5

Sẵn sàng để bắt đầu?