Lập trình robot theo yêu cầu

Lập Trình Robot Forex Với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho những người giao dịch Ưu Điểm – Indicator được cài lên những biểu đồ cần đồng bộ – Người dùng thay đổi cặp tiền giao dịch trên 1 biểu đồ lập tức các biểu đồ khác được cài indicator cũng thay đổi...

Robot (EA) Forex

Robot (EA) Forex Với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho những người giao dịch forex, bằng cách áp dụng công nghệ và tự động hóa vào trong giao dịch forex Robot nhồi dương theo lệnh tay Robot DCA theo lệnh tay (Số lot điều chỉnh) Robot lệnh đơn theo Supply & Demand Robot...

Robot Copy Forex

Robot Copy Giao Dịch Forex Sao chép lệnh tài khoản dạng (N Master -> N Slaver). Điều chỉnh Lot-size tùy biến theo hệ số. Sao chép mọi loại lệnh kể cả khác sàn giao dịch. Sao chép tất cả các mã chỉ với một robot. Có thể đảo chiều lệnh so với tài khoản...

Thông tin chuyển khoản

Ngân Hàng hoặc hình thức thanh toánThông tin tài khoản Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 19028529726018 (VND) Tên NH: Ngân hàng CP Kỹ Thương Việt nam Địa chỉ: Nguyễn Chánh, Hà nội Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 0491000125504 (VND) Tên NH: Ngân hàng ngoại thương Việt...