Thông tin chuyển khoản

Ngân Hàng hoặc hình thức thanh toánThông tin tài khoản Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 19028529726018 (VND) Tên NH: Ngân hàng CP Kỹ Thương Việt nam Địa chỉ: Nguyễn Chánh, Hà nội Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng Stk: 0491000125504 (VND) Tên NH: Ngân hàng ngoại thương Việt...