Ngân Hàng hoặc hình thức thanh toánThông tin tài khoản
Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng
Stk: 19028529726018 (VND)
Tên NH: Ngân hàng CP Kỹ Thương Việt nam
Địa chỉ: Nguyễn Chánh, Hà nội
Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng
Stk: 0491000125504 (VND)
Tên NH: Ngân hàng ngoại thương Việt nam (VCB)
Chi nhánh: Hội sở chính
Email: tahaihung1992@gmail.com
Chủ tài khoản: Tạ Hải Hưng
Account: tahaihung1992@gmail.com

Ghi rõ nội dung chuyển khoản theo cấu trúc:

 Tên, Số di động, Email, Dịch vụ thanh toán

Ví dụ: Ta Hai Hung, 091xxxxxxxx, tahaihun1992@gmail.com, TT phí thuê robot 

Liên HệLink
Hot line0969096119
EmailTahaihung1992@gmail.com
Telegramhttps://t.me/Gate_Support
Facebookhttps://www.facebook.com/tahaihung